شاه و شاهزاده

Veladate H.Ali Akbar(a) 91

 

عجب گُلی روزگار، ز دستِ لیلا گرفت

که تا قیامت گُلاب، زِ چشمِ زهرا گرفت

 

بگو 1000 بار…

 

زندگی یعنی شبِ 8 محرّم، پدر عشق و پسر، علیِ اکبرِ آقا، بیمارستان قلب، مسجد امیر، حصیر، عرباً عربا، بنی‌هاشم، مُردن برای محاسنِ خونیِ آقا…

زندگی یعنی دسته‌گلِ بیست و چندساله‌ی اباعبدالله.

فقط اگر یک پسرِ بیست و چندساله باشی می‌فهمی.

 

…می‌فهمی که جا دارد بمیری از آرزوی دیدن شاهزاده؛ جا دارد ناکام و پُردرد بمیری اگر در خوابی، خیالی، رؤیایی، جایی، روشن نکند ضمیرت را شاهزاده…

ای خدا! دیدنِ امامِ معصوم و حضرت فاطمه کورکننده‌ست؟ باشد، قبول؛ ولی اگر بیست از من گذشت و حتّا چشم‌م به جمال مهتابِ حسین روشن نشد،…؟

آن‌وقت باید بخوانی فاتحه‌ام را…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*